Golf > Destinationer > Wales > Södra Wales > Golfbanor > Mont-gomerie

Mont-gomerie

Som namnet antyder har denna bana ritats av Colin Montgomerie och det märker man inte minst på banans bunkrar som bär spår av de Skotska potbunkrar som man oftast hittar på Skottlands linksbanor. Här finns det endast ett vattenhinder men låt er inte luras då det är en hel del utslag över dalgångar och många inspel som spelas med stora höjdskillnader mellan fairway och green. Banan är relativt undulerade och bjuder på fin utsikt över Uskvalley.

Intresserad? Kontakta oss!